• slider

  BWD RAFALSKI

  Najlepszy detektyw w mieście !

  Start

 • slider

  BWD RAFALSKI

  Pełny Profesjonalizm !

  Start

 • slider

  BWD RAFALSKI

  Ponad dwadzieścia lat doświadczenia !

O NasBogate doświadczenie operacyjno-dochodzeniowe

Biuro Wywiadowczo-Detektywistyczne BWD RAFALSKI

Detektyw BWD RAFALSKI posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania działalności detektywistycznej na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr RD-27/2010 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Świadczone usługi podlegają ochronie ubezpieczeniowej zgodnie z posiadaną polisą Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu detektywa.

Nasza Firma

Biuro Wywiadowczo Detektywistyczne Rafalski - to kierowany przez Pawła Rafalskiego (nr licencji 0000538) zespół dysponujący bogatą wiedzą i umiejętnościami praktycznymi zdobytymi podczas wieloletniej pracy w organach ścigania, zarówno w pionach operacyjnych jak i dochodzeniowo - śledczych. Nabyte w toku wieloletniej służby doświadczenie jest gwarantem kompleksowego świadczenia usług na najwyższym poziomie. Znajomość procedur prawnych jak i aspektów praktycznych daje nam możliwości poszukiwania dowodów skutecznie i sprawnie w każdej prowadzonej sprawie. W działaniach kierujemy się zasadami etyki, lojalnością wobec zleceniodawcy oraz szczególną starannością. Dokumentacja jaką przygotują Państwu nasi detektywi może posłużyć jako dowód w sądzie. Realizujemy usługi dla osób indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, których zakres uzgadniany jest jednostkowo ze zleceniodawcą..

Co robimy

Świadczone usługi podlegają ochronie ubezpieczeniowej zgodnie z posiadaną polisą Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu detektywa. Biuro Wywiadowczo Detektywistyczne Rafalski - to kierowany przez Pawła Rafalskiego (nr licencji 0000538) zespół dysponujący bogatą wiedzą i umiejętnościami praktycznymi zdobytymi podczas wieloletniej pracy w organach ścigania, zarówno w pionach operacyjnych jak i dochodzeniowo - śledczych. Nabyte w toku wieloletniej służby doświadczenie jest gwarantem kompleksowego świadczenia usług na najwyższym poziomie. Znajomość procedur prawnych jak i aspektów praktycznych daje nam możliwości poszukiwania dowodów skutecznie i sprawnie w każdej prowadzonej sprawie. W działaniach kierujemy się zasadami etyki, lojalnością wobec zleceniodawcy oraz szczególną starannością. Dokumentacja jaką przygotują Państwu nasi detektywi może posłużyć jako dowód w sądzie. Realizujemy usługi dla osób indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, których zakres uzgadniany jest jednostkowo ze zleceniodawcą.

Nasza Misja

Jesteśmy po to, aby Państwu pomóc w trudnościach życiowych.

Szkolenia

Oferta szkoleniowa obejmuje zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego, prawa karnego i prawa wykroczeń. Proponujemy Państwu szkolenia na temat przestępczości gospodarczej:wybrane zagadnienia przestępczości gospodarczej: aspekty prawne i praktyczne bezpiecznego biznesu ujawnianie i przeciwdziałanie nadużyciom w obrocie gospodarczym reakcja na przestępstwo popełnione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą kontrola pracownika w firmie - zagadnienia prawne i techniczne Przedstawiamy także ofertę w zakresie szkoleń profilowanych dla funkcjonariuszy ochrony bezpieczeństwa publicznego - Straży Gminnych, Straży Ochrony Kolei, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Rybackich, Straży Łowieckich i innych organów podejmujących czynności w sprawach o wykroczenia. Są to szkolenia specjalistyczne dla funkcjonariuszy wykonujących czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia oraz sprawujących funkcję oskarżyciela publicznego przed sądem. Organizowane przez nas szkolenia dają możliwość poszerzenia wiedzy, a także nabycia umiejętności praktycznych zgodnie z tematyką programów szkolenia. Wybór naszej oferty pozwoli na podniesienie niezbędnych kwalifikacji potrzebnych do prawidłowego wykonywania obowiązków podległych funkcjonariuszy. Nasi pracownicy to doświadczeni fachowcy, trenerzy, byli oficerowie policji, wykładowcy szkół policyjnych, psycholodzy, którzy posiadają ogromną wiedzę praktyczną i przygotowanie dydaktyczne. Dzięki ich kwalifikacjom uczestnicy szkoleń zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne.

Nasze Usługi Ponad dwudziestoletnie doświadczenie Detektywistyczne

Detektywistyka

Sprawy rozwodowe, ustalanie stanu majątkowego, poszukiwania osób i majątku, śledztwa spadkowe, wykrywanie podsłuchów, sprawdzanie wiarygodności osób i firm, wywiad gospodarczy, obserwacja weryfikacja kredytobiorcy, sprawdzanie wiarygodności, poszukiwanie zaginionych, weryfikacja dokumentów, ochrona znaków firmowych i towarowych, poszukiwanie świadkow, weryfikacja dowodów sądowych, badania DNA, badania fonoskopijne, daktyloskopia, badania fizykochemiczne, ochrona osób i mienia.

Windykacja

Doświadczenie wskazuje, że działania zmierzające do odzyskania wierzytelności podejmowane według stałych schematów nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.Dlatego każde zlecenie windykacyjne poddawane jest profesjonalnej analizie zakończonej przygotowaniem indywidualnego procesu postępowania z dłużnikiem. Wybór odpowiedniej, oczywiście zgodnej z prawem metody działania zwiększa perspektywę pozytywnego zakończenia sprawy. Zlecenie na odzyskanie długu każdorazowo potwierdzane jest zawarciem umowy przejrzyście określającej zasady współpracy.Rozpoczęcie sprawy nie wiąże się z żadnymi opłatami. Oczekujemy jedynie od Państwa rzetelnych i prawdziwych informacji o sprawie. Oferujemy również korzystanie z Naszej pieczęci prewencyjnej do stemplowania faktur i wezwań do zapłaty o treści ostrzegającej przed zleceniem windykacji wyspecjalizowanej firmie. Nie podejmujemy działań, które by mogły narazić Państwa i Moją firmę na konflikt z prawem.

Analiza Kryminalna

Oferujemy profesjonalne usługi z zakresu Analizy Kryminalnej. Analiza kryminalna jest nowoczesną, wciąż rozwijającą się dziedziną kryminalistyki. Obecnie stosują ją niemal wszystkie policje świata, a także agencje wywiadowcze, kontrwywiadowcze i wojsko, nie wyłączając polskich agencji rządowych. Analizę Kryminalną stosuje się wszędzie tam gdzie zachodzi konieczność wzięcia pod uwagę wielu istotnych informacji, których ze względu na ilość osoba a nawet grupa osób nie jest w stanie przetworzyć ze względu na ograniczoną percepcję mózgu ludzkiego. Zakres naszych usług obejmuje kompleksową analizę materiałów procesowych i poza procesowych w tym digitalizację dokumentów papierowych. Przetwarzanie i analizowanie danych masowych takich jak bilingi połączeń telefonicznych, bilingi przelewów kont bankowych, bilingi logów internetowych i bilingi użycia kart płatniczych. Danych z urządzeń rejestrujących dźwięk, obraz transmisje radiowe i położenie geograficzne. Badamy kierunki przepływów środków finansowych, towarów i usług. Analiza realizowana jest przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem oraz przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania niedostępnego na wolnym rynku.Profesjonalna Analiza Kryminalna jest w stanie zastąpić wiele zbędnych a przy okazji kosztownych czynności rutynowych. Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkoleń z zakresu analizy kryminalnej oraz obsługi programów analitycznych.

Przestępstwa komputerowe

553

Klientów

14930

Operacyjnych godzin

7100

MB danych cyfrowych

1753

Konsultacji i porad

Nasi Partnerzy Dzieki Nim - Praca staje się łatwiejsza

Kancelaria Radcowska Obrębska

Dorota Obrębska

Agencja Bezpieczeństwa Biznesu

ABB

Windykacje Międzynarodowe

Aliant

Grupa Szybkiego Reagowania GROM Group

GROM Group

Potrzebujesz Detektywa ?

Zadzwoń to nic nie kosztuje !

531-303-997

Ceny za usługi Każda sprawa jest inna i wymaga szczegółowej analizy

Analiza Analiza Sprawy

krok 1

 • Wstępne spotkanie z Klientem
 • Zapoznanie się ze sprawą
 • Zebranie wszystkich niebędnych informacji
 • Doobór metodyki działań do specyfiki sprawy
KalkulacjaOkreślenie kosztów

krok 2

 • Kalkulacja kosztowa w oparciu o rodzaj i trudność sprawy
 • Koszty dodatkowe uzgadniane z Klientem
 • Koszty wynikające z konieczności działań operacyjnych ( także uzgadniane z Klientem)
Oferta oferta cenowa

krok 3

 • Kosztorys kosztów stałych i kosztów dodatkowych
 • Przedstawienie finalnej oferty cenowej Klientowi

Blog Tropimy Kłamstwo - Odkrywamy Prawdę - Zapewniamy Pełną Dyskrecję

blog

Zawód Detktywa

Zawód detektywa to specyficzny zawód wymagający presyspozycji psychicznych jak i fizycznych. Nasi pracownicy to wysoce wykwalifikowani specjaliści o wysokiej kulturze osobistej.

blog

Znajomość Prawa

Profesjonalny Detektyw to człowiek, który działa zgodnie z prawem i zna przepsiy prawa. Służymy wszelką pomocą naszym Klientom w sprawach sądowych.

blog

Rzetelność

W pracy detektywa istotnym czynnikiem jest stranność, precyzja działania i należyte podejście. Bez tych cech wykonanie w 100% zleconego zadania jest niemożliwe.

Nasi Klienci Zadowolenie Klienta jest dla Nas priorytetem !

Skontaktuj się z Nami Pracujemy z Pasją !


Dane Kontaktowe :

Można kontaktować się telefonicznie, meilowo jak również poprzez formularz kontaktowy


BWD Paweł Rafalski

ul. Edwarda Jelinka 2, 01-646 Warszawa

nr konta: 29 1140 2004 0000 3902 6914 5203

531-303-997

biuro@bwdrafalski.pl

detektyw-wawa.pl